Novo Nordisk s.r.o.
Vítejte na stránce, která obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Novo Nordisk registrovaných v České republice.

Povinnost zřídit tuto "Veřejně přístupnou odbornou informační službu - VPOIS" vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb. (úplné znění zákona č. 79/1997 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů).
VPOIS stránky nejsou považovány za propagační materiál.

Zde, na portálu veřejné správy, najdete více informací.



Informace o léčivých přípravcích společnosti Novo Nordisk registrovaných v České republice jsou uvedeny v jednotlivých záložkách:
- Diabetes Mellitus
- Hemostáza
- Léčba růstovým hormonem
- Hormonální substituční terapie (HST)
- Léčba obezity





Aktualizováno: 16.4. 2018